Cookies súbory sú malé textové súbory inštalované na zariadení Užívateľa, ktorý si prezerá Servis. Cookies zhromažďujú informácie uľahčujúce používanie servisu – napr. zapamätaním si návštev Užívateľa v Servise a nim vykonávaných činností. Sú ukladané na koncovom zariadení Užívateľa (počítači, smartfóne, tablete a pod.). Vďaka uloženiu týchto súborov na zariadení je možné okrem iného zapamätanie prihlasovacích údajov, vďaka čomu nebude musieť Užívateľ zakaždým zapisovať prihlasovacie meno a heslo. Tieto súbory si pamätajú zbožie pridané do košíka, alebo prispôsobujú obsahy stránky záujmom Užívateľa. Vďaka cookie súborom je možný zber štatistických údajov Servisu, čo nám umožňuje rozvoj Servisu podľa preferencií našich zákazníkov.
Ak Užívateľ nesúhlasí s ukladaním cookies súborov na svojom zariadení, mal by na tento účel správne konfigurovať nastavenia prehliadača alebo vždy po použití servisu odstrániť z pamäte prehliadača uložené cookies súbory. Treba mať na zreteli, že používanie obmedzení v ukladaní cookie súborov, môže obmedziť alebo zabrániť používaniu Servisu.
Za účelom poskytnutia súhlasu na ukladanie cookies súborov, je potrebné dať súhlas viditeľný v dolnej časti stránky.
V rámci servisu sú zhromažďované informácie o geolokácii, tzn. Správca overuje z akého umiestnenia (kontinentu, krajiny, kraja a mesta) podáva Užívateľ objednávku.
„SERVISNÉ“ COOKIES
Správca využíva tzv. servisné cookie najmä s cieľom dodania Užívateľovi služieb poskytovaných elektronickou cestou a zlepšenia kvality týchto služieb. V tejto súvislosti Správca a iné subjekty poskytujúce v jeho prospech analytické a štatistické služby využívajú cookies súbory, uchovávajú informácie alebo získavajú prístup k informáciám, ktoré už boli uchované v telekomunikačnom koncovom zariadení Užívateľa (počítač, telefón, tablet a pod.). Cookies súbory využívané na tento účel zahrnujú:
. cookies súbory s údajmi zavedenými Užívateľom (identifikátor relácie) na dobu trvania relácie (ang. user input cookies);
. autentifikačné cookies súbory využívané pre služby vyžadujúce overenie na dobu trvania relácie (ang. authentication cookies);
. cookies súbory, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti, napr. využívané pre odhaľovanie zneužitia v oblasti overovania (ang. user centric security cookies);
. relačné cookies súbory multimediálnych prehrávačov (napr. súbory cookies prehrávača flash), na dobu trvania relácie (ang. multimedia player session cookies);
trvalé cookies súbory, ktoré slúžia na personalizáciu rozhrania Užívateľa na dobu trvania relácie alebo trochu dlhšie (ang. user interface customization cookies),
cookies súbory, ktoré slúžia na monitorovanie pohybu na internetových stránkach, tzn. analytike údajov vrátane cookies Google Analytics (toto sú súbory využívané spoločnosťou Google na analýzu spôsobu využívania Servisu Užívateľom, k vytváraniu štatistík a správ týkajúcich sa fungovania Servisu. Google nevyužíva zhromaždené údaje na identifikáciu Užívateľa, ani nespája tieto informácie za účelom umožnenia identifikácie. Podrobné informácie o rozsahu a pravidlách zhromažďovania údajov v súvislosti s touto službou je možné nájsť na odkaze: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 
„MARKETINGOVÉ COOKIES“
Správca a jeho dôveryhodní partneri taktiež využívajú cookies súbory na marketingové účely, okrem iného v súvislosti so smerovaním k Užívateľovi behaviorálnej reklamy. Za týmto účelom Správca a dôveryhodní partneri uchovávajú informácie alebo získavajú prístup k informáciám už uchovaným v telekomunikačnom koncovom zariadení Užívateľa (počítač, telefón, tablet a pod.). Využívanie cookies súborov a zhromaždených ich prostredníctvom osobných údajov za marketingovými účelmi, najmä v oblasti propagovania služieb a tovaru tretích subjektov, vyžaduje získanie súhlasu Užívateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na súlad s nárokom na spracovávanie, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

[ultimate_gdpr_terms_accept]